Nawigacja

 • W dniu 23.09.2015r odbył się apel dla uczniów klas I-III poświęcony bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Apel rozpoczęto odśpiewaniem pieśni apelowej. Następnie uczniowie z klasy IIIc od kierunkiem M. Leszczyńskiej i E.Cała zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Bądź ostrożny na drodze” połączony z prezentacją multimedialną. Po występie przedstawicielki klasy IIIc rozdały upominki wszystkim pierwszoklasistom: książeczki-kolorowanki ze znakami drogowymi i kredki. Apel zakończono hasłem roku.
   

 • Bezpieczny w ruchu drogowym

  Wyniki konkursu dla klas III

  I miejsce
  Marcel Szafrański - III c
  Dominik Majewski - III c
  II miejsce
  Daniel Sałata - III e
  III miejsce
  Szymon Goławski - III d
  wyróżnienie:
  Emilia Kucharuk - III d
  Natalia Adamiak - III d

  Wyniki konkursu dla klas II

  I miejsce:
  Zofia Lisowska - II c        
  Marta Ponikowska - II b        

  II miejsce:
  Małgorzata Czapska - II c         

  III miejsce:
  Dominika Górecka - II e         

 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

  W dniach od 5 października do 9 października 2015 r. odbędzie się w naszej szkole Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tych dniach zostaną przeprowadzone następujące działania mające na celu propagowanie wiedzy na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu:

  - Akcja informacyjna  poświęcona trudnościom w nauce czytania (tablica z informacjami stanie na szkolnym korytarzu),
  - Trening szybkiego czytania dla uczniów klas V-VI uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  - Czytamy razem - "W krainie baśni". Zajęcia dla uczniów klas II-III uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  - Wystawa elementarzy ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach ( szkolna czytelnia).

 • Pasowanie klas I – 2.10. 2015r.

  Wszystkie kl. I w tym  dniu przychodzą  na II zmianę:
  •    6,7 lekcja – zajęcia edukacyjne w klasach
  •    14:30 – uroczystość na sali gimnastycznej
  •    Spotkania w klasach
  Zmiany w planie:
  1g – s. 101
  2e – godz.8:00 – 12:30 (2godz. lekcyjna
  j. angielski), s. 202
  2f - godz.8:00 – 11:30 (1godz. lekcyjna
  j. angielski), s. 205
  2a - godz.8:00 – 11:30, s. 101

 • KONKURS PLASTYCZNY

  TEMAT:    „Moje ulubione miejsce w ojczyźnie”.

  Inspiracją mogą być:
  - miejsce twojego zamieszkania;
  - miejsca, w których najczęściej spędzasz wakacje;
  - miejsca, które w jakiś sposób utrwaliły się w twojej pamięci;
  - miejsca zachwycające, wyjątkowe i takie, gdzie najlepiej się czujesz;
  - znane i nieznane zabytki, ciekawe obiekty architektoniczne, miejsca związane z historią Polski i regionu (miejsca bitew, inscenizacje historyczne, pomniki wybitnych postaci, pomniki związane z upamiętnieniem wydarzeń oraz miejsca wizyt i spotkań wybitnych osobistości ważnych dla historii Polski i regionu).

  KATEGORIE  WIEKOWE
  -    klasy I – III;
  -    klasy IV – VI (prace należy przynosić do Pani Agnieszki KACZMARSKIEJ sala 407)

  FORMAT  PRAC –  A3

  TECHNIKA  –  farby

  TERMIN SKŁADANIA PRAC  –  do 15 października 2015 r.

 • Uczniowie uhonorowani Stypendiami Prezydenta Miasta Siedlce za II semestr roku szkolnego 2014/2015.

 • Zapraszamy do zapoznania się ze znowelizowanym Statutem Szkoły oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

 • KONKURS PLASTYCZNY „INTEGRACJA ZACZYNA SIĘ W SERCU CZŁOWIEKA”

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, organizowanym z okazji XX-lecia nauczania integracyjnego w naszej szkole.

  REGULAMIN
  1.    Temat konkursu: „Integracja zaczyna się w sercu człowieka”
  2.    Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
  Koordynatorzy: Marta Rudzińska, Agnieszka Kaczmarska
  3.    Czas trwania konkursu: od 21 września 2015r. do 12 października 2015r. (decyduje data stempla pocztowego).
  4.    Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Siedlec w następujących kategoriach wiekowych:
  I – dzieci od 3 do 5 lat
  II – dzieci niepełnosprawne od 3 do 5 lat
  III – dzieci w wieku od 6 do 9 lat
  IV – dzieci niepełnosprawne od 6 do 9 lat
  V – dzieci w wieku od 10 do 12 lat
  VI – dzieci niepełnosprawne w wieku od 10 do 12 lat
  5.    Celem konkursu jest propagowanie idei integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami oraz rozwijanie zdolności twórczych dzieci.
  6.    Technika: Na konkurs należy przekazać pracę wykonaną dowolną techniką (do wyboru: kredki, pastele, farby, węgiel, ołówek) – tylko formy płaskie.
  7.    Format: A3
  8.    Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką (zał. 1) i podpisaną przez ustawowego opiekuna dziecka zgodą na udział w konkursie (zał. 2).
  9.    Oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie.

  10.    Prace należy wysyłać (lub przekazać osobiście) na adres:

  SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 W SIEDLCACH
  UL. SIENKIEWICZA 49
  08-110 SIEDLCE
  z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNY

  11.    Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Wyłonienie laureatów nastąpi w ciągu 1 tygodnia od dnia zakończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: https://sp6siedlce.edupage.org/. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach placówki zostaną powiadomione telefonicznie. Wernisaż prac i wręczenie nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursu nastąpi na uroczystej gali w wyznaczonym terminie o czym wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni.
  12.    Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być użyte w celach promocyjnych lub dekoracyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
  13.    Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów.

  ZAŁĄCZNIKI_1_i_2.pdf

 • Konkurs wiedzy o ruchu drogowym - klasy III

  Zapraszamy uczniów klas III do wzięcia udziału w konkursie Bezpieczny w ruchu drogowym. Konkurs odbędzie się 24.09.2015r. (czwartek) na 5 lekcji  (11.45-12.30) w czytelni szkolnej. Każdą z klas reprezentować będą  uczniowie, wyłonieni podczas eliminacji klasowych.  
   

 • Zapraszamy chętnych uczniów kl. IV-VI do wzięcia udziału w Konkursie Krasomówczym organizowanym przez PTTK w Siedlcach. Uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa tematy. Prezentują w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.Eliminacje szkolne odbędą się 30 września 2015r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele historii. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:http://www.pttksiedlce.pl/index.php?id=193&id2=1.

   

 • "Bezpieczny w ruchu drogowym"

  W dniu 29.09.2015r. na piątej godzinie lekcyjnej w sali 204 odbędzie się konkurs "Bezpieczny w ruchu drogowym" dla uczniów klas drugich.

 • KONKURS LITERACKI DLA KLAS IV-VI

  ORGANIZOWANY Z OKAZJI OBCHODÓW DWUDZIESTOLECIA NAUCZANIA INTEGRACYJNEGO W NASZEJ SZKOLE

  Spróbuj swych sił i weź udział w konkursie literackim na temat: „Mój niepełnosprawny kolega”. Twoja praca konkursowa powinna mieć formę opowiadania (mile widziane opowiadanie z dialogiem), jej objętość nie może przekraczać jednej strony druku o formacie A4 (interlinia – 1,5). Prace należy przekazywać do dnia 15.10.2015r. do p. Moniki Szostek lub p. Anny Bartoszewskiej.
   

 • Sprawdzian szóstoklasisty - informacje dla rodziców

 • Uczniowie wyróżnieni przyznaniem stypendium Prezydenta Miasta Siedlce za II semestr 2014/2015

  Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce I stopnia:  Magdalena Chojecka, Wojciech Górczyński, Michał Lipka, Adrianna Wiewiórka, Ewa Stecewicz.
  Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce II stopnia: Julia Bagrowska, Zuzanna Baranowska, Andżelika Bartosiak, Natalia Bartosiak, Aleksandra Boruta, Maciej Grabowski, Emilia Grzesiewicz, Zuzanna Kalinowska, Marta Kowalczyk, Aleksandra Krasuska, Filip Lisowski, Maria Ługowska, Jonatan Niedźwiedź, Wiktoria Stasiuk, Szymon Szczepanik. Gratulujemy!  
   

 • Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” organizowanym przez Archiwum Państwowe w Siedlcach. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy ilustrującej historię rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego lub w formie wywodu przodków. Prace należy składać do 2.10.2015r. do  p. D. Kalinowskiej. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.siedlce.ap.gov.pl w zakładce „Konkurs plastyczny”
   

 • X Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

  Konkurs plastyczny
  1.    Uczniowie ze szkoły podstawowej wykonują pracę plastyczną na temat: „Św. Maksymilian wstępuje do zakonu”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe” .

  2.    Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  -    etap szkolny należy w nim wyłonić maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej.
  -    etap ogólnopolski nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez Komitet Główny Olimpiady.

  3.    Praca powinna być wykonana:
  -    samodzielnie i na temat;
  -    w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę);
  -    w jednej z wymienionych poniżej technik w danej grupie wiekowej.

  4.    Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
  -    klasy 0-III;
  -    klasy IV-VI.

  5.    Prace powinny być wykonane w następujących technikach:
  -    KLASY 0-III: farby plakatowe, kredki, mieszana, pastele, węgiel;
  -    KLASY IV-VI: akwarela, kredki, mieszana, pastele, węgiel.

  6.    Prace należy przekazać katechetom do 15 października 2015 roku.

  7.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 listopada 2015 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie.pl

     Fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”:

  „4 września 1910 roku przyjął Rajmund z rąk ojca prowincjała franciszkański habit zakonny. Był bardzo przejęty. Wiedział, że to jest pożegnanie swobody, młodzieńczych planów i zamiarów. Przez chwilę wydawało mu się, że odchodzi od niego to, co ukochał, z czym się zrósł od dziecka a to nowe życie zupełnie inne, nie znane, jest jak ów czwarty wymiar, o którym lubił opowiadać kolegom. Ale wówczas z głębi świadomości wypłynęło jasne, łagodne spojrzenie, uśmiech Niepokalanej. Przypomniał sobie ślubowanie, że będzie Jej służył wiernie aż do śmierci i pochylił głowę pokornie. Policzki zarumieniły mu się z lekka, a w oczach zajaśniało wzruszenie. Radość, że wstępuje do zakonu. Na swej nowej, nie znanej drodze będzie miał Matkę: najlepszą, najczystszą Matkę Bożą”.

   

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

  Dnia 1 września 2015 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło 7 klas pierwszych.  O godzinie 9:30 tłum pierwszaków i ich rodziców zebrał się na boisku szkolnym, a następnie przeszedł do wyremontowanej sali gimnastycznej. Gośćmi honorowymi byli:

  Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski

  Dyrektor Delegatury MKO w Siedlcach dr Milena Królikowska

  Naczelnik Wydziału Oświaty Sławomir Kurpiewski

  W czasie tej uroczystości powitaliśmy nowego dyrektora szkoły panią Jolantę Pawlik. Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę  na stanowisku dyrektora naszej szkoły otrzymała od Prezydenta Miasta pani Maria Pawełkiewicz. Część artystyczną przygotowała klasa IIIa  pod kierunkiem Marty Senenko-Lichograj.

  Pani dyrektor Jolanta Pawlik  powitała przybyłych uczniów, rodziców oraz  nauczycieli, otwierając tym samym nowy etap w życiu szkoły – kolejny rok szkolny. Rok, który potrwa długo, bo do czerwca, co zdecydowanie upoważnia nas do złożenia życzeń wytrwałości i cierpliwości wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii:  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016.

 • Stowarzyszenie TRAMP-EK  w dniach od 23.07 - 3.08. 2015 organizowało kolonie letnie w Mikoszewie.  Wzięło w nich udział ponad czterdzieścioro dzieci z całych Siedlec, lecz większości byli to uczniowie i tegoroczni absolwenci naszej szkoły. W trakcie wypoczynku odwiedziliśmy między innymi Frombork, Malbork, Gdańsk, Stegnę, Krynice Morską. Przez te dni dzieci miały możliwość brania udziału w zajęciach ruchowych, grach terenowych, zajęciach detektywistycznych, tańcach w kręgu, zajęciach plastycznych, zajęciach z języka z angielskiego. Odbyły się również warsztaty z decupage i filcowania. Uczestnicy  sprawdzali swoje możliwości w różnych dyscyplinach sportowych oraz nawiązywali nowe znajomości wakacyjne. Dzieci  miło spędzały  czas na świeżym powietrzu pod okiem opiekunów. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii:  KOLONIE W MIKOSZEWIE.

 • Stowarzyszenie TRAMP-EK  w dniach od 03 - 14.08. 2015 organizowało zajęcia pod hasłem: LATEM  ZDROWO  NA  SPORTOWO. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat miło spędzały czas na świeżym powietrzu pod okiem opiekunów. Przez 10 dni brały udział w zajęciach ruchowych, zabawach sportowych, sprawdzały swoje możliwości w różnych dyscyplinach sportowych oraz nawiązywały nowe znajomości wakacyjne. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii:  LATEM ZDROWO NA SPORTOWO.

 • UWAGA !

  Od dnia 1 września 2015r. w szkole obowiązuje wyłącznie obuwie na jasnej podeszwie.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
 • 25 794 35 91

Galeria zdjęć