Nawigacja

 • Żegnamy

 • Na niebiesko dla autyzmu

  2 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach odbyła się akcja  pod hasłem „Na niebiesko dla autyzmu” W RAMACH ŚWIATOWEGO  DNIA WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU.


  Autyzm   jest całościowym zaburzeniem rozwoju, powstającym na podłożu neurologicznym, a objawiającym się specyficznym  zachowaniem. Oznacza to, że trudności rozwojowe ujawniają się we wszystkich sferach działania, szczególnie w rozwoju społecznym, w sferze mowy i porozumiewania się z otoczeniem oraz w sferze wyobraźni, która jest konieczna do spontanicznej i twórczej zabawy.

  Osoby z autyzmem:
  • mają trudności w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu i relacji społecznych,
  • mają problemy w zakresie umiejętności komunikowania się,
  • przejawiają tendencję do powtarzających się, sztywnych wzorców zachowań.

 • Zapraszamy do obejrzenia filmów i zdjęć z działań podjętych przez naszą szkołę w ramach akcji "Rok szkoły w ruchu".
   

 • Wspieranie i motywowanie uczniów w procesie uczenia się

        W naszej szkole  zostały przeprowadzone ankiety wśród 70 uczniów klas II i III,  64 rodziców oraz 16 nauczycielek nauczania początkowego na temat wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
  Z odpowiedzi uczniów wynika, że do pracy motywuje je ciekawość świata – 67 głosów (96%), pochwała rodziców - 62 (89%), pochwała nauczycielki - 60 (86%), poczucie zadowolenia z siebie - 59 (84%) chęć dorównania innym, a także zaspokojenie oczekiwań nauczyciela - 55 (79%), zaspokojenie oczekiwań rodziców - 51 (73%), najmniej zwracają uwagę na wyróżnienie się w grupie - 28 (40%).

        Działania podejmowane przez nauczycielki, a także przez rodziców są zgodne. Dzieci uczą się na sprawdziany - 67 (96%), motywują je pochwały pisemne - 66 (94%), oceny cząstkowe za aktywność - 64 (91%), pochwały ustne - 62 (89%), także ze względu na konkursy - 58 (83%),motywują je lekcje prowadzone różnymi metodami - 53 (76%). Należy nadmienić, iż uczniowie pragną zdobyć uznanie nauczyciela - 69 (99%), 55 (79%) wierzy we własne możliwości, zaś 13 (19%) nie jest pewnych siebie;  63 (90%) uczniów chce się wyróżniać , tylko 3 (4%)tego nie pragnie; 48 (69%) jest zadowolonych ze swych osiągnięć, 20 (29%) średnio, a 2 (3%) nie satysfakcjonują ich wyniki.
        Wszystkie nauczycielki (100%)w procesie nauczania  wykorzystują szeroką paletę metod aktywizujących, oceniają dzieci za aktywność, udzielają pochwał na forum klasy i w rozmowie z rodzicami, robią sprawdziany, kartkówki, organizują konkursy, także prowadzą rozmowy indywidualne z uczniami, stale rozwijają swoje kompetencje.
        Z kolei rodzice twierdzą, że motywują swoje dzieci poprzez; kontrolę zeszytów, sprawdzianów - 64 (100%), pochwałę, rozmowę - 59 (92%), wyrażenie zadowolenia z wyników nauki  dziecka - 56 (88%), systematyczny kontakt z  nauczycielami - 43 (67%), zapewnienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych - 41 (64%), stosowanie kar, zakazów - 34 (53%) dbanie o dodatkową pomoc przy odrabianiu prac domowych- 14 (22%), stosowanie nagród materialnych- 14 (22%), podniesienie głosu - 4 (6%).
        Podsumowując uczniowie są zadowoleni ze swych osiągnięć szkolnych: bardzo  48 (69%), średnio 20 (29%), zaś ich rodzice mają podobne zdanie, bardzo 48 (75%), średnio 16 (25%). Brak negatywnych odpowiedzi wśród rodziców.
  Dzieci są świadome, że zdobywanie wiedzy pozwoli im lepiej poznać świat. Pragną uczyć się w miłej atmosferze - pochwały, odbywać lekcje urozmaicone, ciekawe. Rodzice także wiedzą, że dzieci będą się uczyły tylko w serdecznej rodzinnej atmosferze i okazywanie zdenerwowania może wpływać na nie źle. Stale je kontrolują i wspierają.
   

 • Dnia 21.03.2014r. odbył się w Siedlcach III WIOSENNY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „MOJA ULUBIONA PIOSENKA”. Urszula Lewczuk z klasy 5c odniosła podwójne zwycięstwo: wyśpiewała II miejsce i zdobyła Nagrodę Publiczności.

 • 22.03.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu SPORT.

 • INFORMACJE DLA RODZICÓW

  Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach zaprasza rodziców sześciolatków na spotkanie informacyjne „Sześciolatek w szkole”, które odbędzie się 26.03.2014r. o godz. 16:30 w jadalni na parterze szkoły.

  Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I rozpoczynających naukę od 1.09.2014r. odbędzie się 24.04.2014r. o godz. 16:30.
   

 • Organizacja zajęć 21.03.2014 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  klasy I - o godz. 10 spotkanie w klasach z wychowawcami; od 10,30 do 12 - impreza integracyjna ( duża sala gimnastyczna ); do 13,30 zajęcia opiekuńcze z wychowawcami;
  klasy II - o godz. 10,30 spotkanie w klasach z wychowawcami; od11 do 13 prezentacje klas pod hasłem "Polska to nasza ojczyzna" (mała sala gimnastyczna ); do 13,30 zajęcia opiekuńcze z wychowawcami;
  klasy III - o godz. 8 spotkanie w klasach z wychowawcami; od 8,30 do 10,30 prezentacje scenek klasowych związanych z hasłem roku "Polskę kocham i szanuję - o nią dbam, dobrze się tu czuję"; do 11 zajęcia opiekuńcze z wychowawcami;
  klasy IV - o godz. 8 spotkanie w klasach z wychowawcami; od 8,30 do 10,30 "Przejście klas IV do starszej grupy wiekowej" - impreza(  w dużej sali gimnastycznej); od 11 do 12 oglądanie prezentacji przygotowanych przez klasy V;
  klasy V - o godz. 10 spotkanie w klasach z wychowawcami; od godz. 11 do 12  prezentacja w swoich salach regionów Polski poznanych w czasie wyjazdów na zielone szkoły; od godz. 12 do 13,30 udział w mini liście przebojów przygotowanej przez klasy VI;
  klasy VI - o godz. 10 spotkanie w klasach z wychowawcami; od godz. 11 do 12 oglądanie prezentacji przygotowanych przez klasy  V; od godz. 12 do 13,30 mini lista  przebojów klas VI;
   

 • Wyjazd do Włoch w ramach projektu widziany oczami uczestnika

      Tak było...

  Gdy od pani dyrektor mojej szkoły otrzymałam propozycję wyjazdu do Włoch w ramach projektu "Staże zagraniczne siedleckiej kadry edukacyjnej''  potraktowałam  to jak wyróżnienie. Cieszyłam się ogromnie, że po raz pierwszy  będę mogła zobaczyć  i poznać  jak funkcjonują szkoły we Włoszech.

  Myśl o stażu wzbudziła we mnie skojarzenia takie jak: niecodzienne doznania, cudowna przygoda, zdobywanie nowych doświadczeń, doskonalenie siebie oraz warsztatu pracy w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły. Byłam przekonana, że staż będzie czymś wartościowym.

  Czy rzeczywiście ów staż był dla mnie doświadczeniem i  miłym przeżyciem? Podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami.

  Miałam możliwość przebywania w  niezwykle malowniczym regionie Włoch,  zwanym  ''zielonym sercem Italii'' – w Umbrii, słynącej również z pięknych średniowiecznych miast i miasteczek położonych na wzgórzach, a Spoleto, w którym przebywałam, uchodzi za jedno z najpiękniejszych.

  Program wyjazdu był bardzo ciekawy a sam pobyt doskonale przygotowany. Miałam możliwość wielokrotnych wizyt dydaktycznych w przedszkolach i szkołach  podstawowych.  Były to placówki państwowe i prywatne , prowadzone przez siostry zakonne. Poznałam specyfikę pracy szkół włoskich, realizowane przez nauczycieli programy. Miałam możliwość zobaczyć pracę dzieci oraz obejrzeć   podręczniki ,na których pracują.  Na szczególną uwagę zasługuje troska państwa  o dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niektóre rozwiązania  warto by było przenieść na grunt polski.
  Cennym doświadczeniem była możliwość  uczestniczenia w spotkaniach i warsztatach z udziałem prelegenta, nauczycieli oraz przedstawicieli Urzędu Miasta - naczelnikiem d.s. szkolnictwa i edukacji  i przewodniczącą Rady Miejskiej .Osoby te przybliżyły mi system szkolnictwa i edukacji we Włoszech, stworzyły możliwość wymiany  doświadczeń i spostrzeżeń. Dowiedziałam się bardzo wiele. Mogłam przekonać się, w jaki sposób działa system szkolnictwa i edukacji we Włoszech. Z satysfakcją stwierdzam, że w Polsce nie mamy się czego wstydzić .
  Podczas wyjazdu panowała miła i przyjazna atmosfera. Otwarta postawa gospodarzy oraz  moich koleżanek  sprawiały , że czułam się bardzo dobrze.
  Staż dostarczył mi motywacji i inspiracji do podejmowania dalszych działań. Wróciłam do kraju bogatsza o wspomnienia i doświadczenia zawodowe. Na pewno warto było.
     
       Elżbieta Ziółkowska
       nauczyciel  S P z O I  nr 6 w Siedlcach
   

 • ''STAŻE ZAGRANICZNE SIEDLECKIEJ KADRY EDUKACYJNEJ''

       Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach w roku szkolnym  2013/ 2014 uczestniczyła w Międzynarodowym Projekcie Wymiany Doświadczeń  finansowanym przez Unię Europejską.
      Tytuł projektu: ''STAŻE ZAGRANICZNE SIEDLECKIEJ KADRY EDUKACYJNEJ''
      W  projekcie brało udział 20 uczestników. Byli  to dyrektorzy i nauczyciele siedleckich szkół podstawowych i przedszkoli. Naszą szkołę reprezentowała  Elżbieta Ziółkowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
      Wyjazd odbył się do Spoleto we Włoszech w dniach 14.02.2014 - 22.02.2014 roku.
      Celem wyjazdu było: poznanie systemu szkolnictwa i  edukacji we Włoszech, poznanie kulturowego dorobku edukacyjnego , poszerzenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie rozwoju zawodowego oraz warsztatu pracy w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły.
      W ramach projektu odbyliśmy dziewięciodniową mobilność  w mieście Spoleto. Braliśmy udział w przygotowaniu kulturowym,. Zwiedzaliśmy państwowe i prywatne  szkoły i przedszkola oraz  uczestniczyliśmy w zajęciach dydaktycznych w tych placówkach . Braliśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych  oraz z nauczycielami.  Mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń.
   

 • KONKURS MATEMATYCZNY "KANGUR"

 • TYDZIEŃ Z MATEMATYKĄ

  10-14.03.2014r.

  1.DZIEŃ Z TANGRAMEM MATEMATYCZNYM-
  UCZNIOWIE KLAS PIĄTYCH UKŁADAJĄ DOWOLNE KSZTAŁTY Z SIEDMIU TANÓW TANGRAMU.

  2.TURNIEJ „ JEDEN Z DZIESIĘCIU” -
  UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH WYBIERAJĄ DWÓCH PRZEDSTAWICIELI DO UDZIAŁU W TURNIEJU.

  3.SKLEPIK MATEMATYCZNY  OTWARTY BĘDZIE W CZYTELNI DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH

  4.WYBIERAMY MISTRZA RACHUNKU PAMIĘCIOWEGO KLAS TRZECICH-WYCHOWAWCY PRZEPROWADZAJĄ ELIMINACJE KLASOWE
      
  5.ZAGADKI I ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE

 • KONKURS MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT dla uczniów klas III oraz klas V szkół podstawowych

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6  zaprasza uczniów klas III oraz V do udziału w konkursie z języka angielskiego. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie w ciągu 45 minut testu z języka angielskiego. Każda ze szkół może zgłosić trzech kandydatów z klas III oraz trzech z klas V.

  Konkurs  dla uczniów klas III odbędzie się 10.04.2014 roku o godzinie 8.30, a dla uczniów klas V 11.04.2014 roku o godz 8.30 w SP z OI nr 6 w Siedlcach.

  Prosimy nauczycieli o wypełnienie zgłoszeń i wysłanie ich na adres mailowy: annabareja@tlen.pl  do dnia 28.03.20134r.    

  W załączniku znajdą Państwo kartę zgłoszenia ucznia, listę obowiązujących zagadnień oraz regulamin konkursu. 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
   Anna Mirońska

  REGULAMIN_KONKURSU_MACMILLAN_PRIMARY_SCHOOL_TOURNAMENT__KARTA_ZGLOSZENIA__ZAKRES_MATERIALU.pdf

 • 20.02.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu TANECZNE PRZERWY.

 • Rekrutacja i przyjęcia do oddz. przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

 • Dotyczy rekrutacji i przyjęć do oddziałów przedszkolnych na r.szk. 2014/2015


  - Wydawanie lub pobranie ze strony internetowej kart zgłoszeń od 3.03.2014r.

  - Składanie kart zgłoszeń od 6.03.2014r. do 17.03.2014r.

  - Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 24.03.2014r. godz. 15:00

  - Potwierdzenie woli  od 26.03.2014r. do 4.04.2014r. do godz.16:00

  - Ogłoszenie list przyjętych i informacji o wolnych miejscach 8.04.2014r. do godz.14:00

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach przypomina o konieczności zapisu dzieci do klasy I na r. szk. 2014/2015.

  Obowiązek szkolny obejmuje;

  -  wszystkie dzieci 7 letnie -rocznik 2007
  -  dzieci 6 letnie, urodzone w okresie – 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.

  Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć dzieci  urodzone  od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. na wniosek rodziców.

  W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do innej placówki fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły.

 • 10.02.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu SZKOLNY DZIEŃ TEATRU.

 • SZKOLNY DZIEŃ TEATRU


   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
 • 25 794 35 91

Galeria zdjęć