Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła! Przyjazna dzieciom!

Dla rodziców

Informacje dla rodziców

OPŁATA ZA OBIADY

Szanowni Państwo przypominamy,  art. 40 ustawy Prawo oświatowe:

1.    Rodzice dziecka podlegającego  obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do:

1)    dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)    informowania, w terminie do dnia 30 września każdego  roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie  której  dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy                              przedstawicielstwie dyplomatycznym innego  państwa w Polsce.

KORONAWIRUS-INFORMACJE

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

ZALECENIA DLA SZKÓŁ- KORONAWIRUS.pdf

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce:

TELEFON ZAUFANIA

 

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW W SPRAWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 będą ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. UNIQA.

Suma ubezpieczenia: 14.000 zł

Składka od 1 ucznia: 41 zł

Uniqa_-_OWU_NNW.pdf

Uniqa_-_Załącznik_do_OWU_NNW.pdf

 

ZMIANA ADRESU E-MAIL

Uprzejmie informujemy o zmianie naszego adresu e-mail. Prosimy wszelkie informacje wysyłać na nasz nowy e-mail:  sekretariat@sp6.siedlce.pl Stary e-mail będzie z czasem wygaszany.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
  • 25 794 35 91

Galeria zdjęć