Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła! Przyjazna dzieciom!

Dla rodziców

Informacje dla rodziców

 

OPŁATA ZA OBIADY

Informujemy, że od miesiąca września 2020 r. wpłaty za obiady mogą być dokonywane przelewem na konto:

           Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6
           ul. Sienkiewicza 49
           08 – 110 Siedlce
           nr konta:  52 1050 1953 1000 0023 5336 1146
           ING Bank Śląski

Opłata za obiady stanowi iloczyn stawki żywieniowej (4 zł) i liczby dni żywieniowych np. 4 zł x ilość dni roboczych w miesiącu.
Wysokość opłaty za obiady będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

       Zasady dokonywania przelewów:

  • przelewu należy dokonać wyłącznie do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który dokonujemy wpłaty (wyjątek stanowi styczeń – wpłaty dokonujemy w dniach 2 i 3 stycznia),
  • środki, które wpłyną po w/w terminie będą zwrócone na rachunek bankowy z którego zostały przelane.

    

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc, np.  Jan Kowalski, kl. 3a, obiady za wrzesień 2020.

W przypadku braku danych w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc wpłaty będą zwracane na konto, z którego zostały przelane.
        

Jeżeli dziecko nie będzie korzystało ze wszystkich obiadów w miesiącu w tytule przelewu należy napisać:    
np. Jan Kowalski , kl. 3a . obiady za wrzesień 2020 ( bez dnia 15.09.20 i 16.09.20 )

       
Nieobecność dziecka należy zgłosić z dziennym wyprzedzeniem, najpóźniej w dniu absencji do godz. 9.00 telefonicznie  25 7943591 lub 25 7943595 .
       

Od miesiąca września 2020 obiady na wynos - w związku z absencją dzieci - nie będą wydawane (będzie można odliczyć dany dzień w następnym miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu).
       

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość wpłaty gotówkowej w kasie szkoły p.102.
Wpłaty gotówkowe, po uprzednim, telefonicznym umówieniu -  ostanie 3 dni robocze miesiąca.

Szanowni Państwo przypominamy,  art. 40 ustawy Prawo oświatowe:

1.    Rodzice dziecka podlegającego  obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do:

1)    dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)    informowania, w terminie do dnia 30 września każdego  roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie  której  dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, lub przy                              przedstawicielstwie dyplomatycznym innego  państwa w Polsce.

KORONAWIRUS-INFORMACJE

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

ZALECENIA DLA SZKÓŁ- KORONAWIRUS.pdf

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce:

TELEFON ZAUFANIA

 

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW W SPRAWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 będą ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. UNIQA.

Suma ubezpieczenia: 14.000 zł

Składka od 1 ucznia: 41 zł

Uniqa_-_OWU_NNW.pdf

Uniqa_-_Załącznik_do_OWU_NNW.pdf

 

ZMIANA ADRESU E-MAIL

Uprzejmie informujemy o zmianie naszego adresu e-mail. Prosimy wszelkie informacje wysyłać na nasz nowy e-mail:  sekretariat@sp6.siedlce.pl Stary e-mail będzie z czasem wygaszany.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
  • 25 794 35 91

Galeria zdjęć