Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła! Przyjazna dzieciom!

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA | KONTAKT-ZDALNE NAUCZANIE | KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI | POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NA TELEFON | KONSULTACJE-INTEGRACJA SENSORYCZNA | ŚWIETLICA SZKOLNA | ZDALNE WSPARCIE DLA CZYTELNIKÓW | MIĘDZYSZKOLNA ŚWIETLICA MŁODZIEŻOWA "SZÓSTKA" | BLOG Z ĆWICZENIAMI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO | KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI | KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY | KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ | KANAŁ EDUKACYJNY TELEWIZJI POLSKIEJ ONLINE | NAUKA ZDALNA - REKOMENDACJE MEN | LEKCJE Z INTERNETU | PASMA EDUKACYJNE TVP, TVP ABC i TVP Kultura | POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY | NAUKA ZDALNA PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE | MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ | ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zdalne nauczanie

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA

Wszystkie informacje dotyczące organizacji realizacji zadań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są przekazywane uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny Librus lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

Podczas zdalnego nauczania uczniowie i nauczyciele  pracują według planu lekcji podanego w dzienniku elektronicznym Librus.

Treści do zrealizowania, informacje na temat ćwiczeń, materiałów pomocniczych nauczyciele przesyłają poprzez „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym Librus a zadania do wykonania na ocenę przez moduł „Zadania domowe” lub pliki do przesłania na wskazaną skrzynkę mailową lub poprzez wybrane platformy edukacyjne. W edukacji  wczesnoszkolnej informacje przesyłamy na konto rodzica, w klasach IV – VIII na konto ucznia i rodzica.

Wybrane zadania  uczniów będą oceniane. Oceny prac nauczyciele wpisują w dzienniku. Są one widoczne dla rodziców. Jeśli uczeń nie przesyła prac lub nie bierze udziału w zdalnym nauczaniu, wychowawca klasy informuje o tym rodzica poprzez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie.

Nauczyciele wysyłają do uczniów informacje z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 18 dnia poprzedniego.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
  • 25 794 35 91

Galeria zdjęć